Сценарий отчетного концерта МБУК «Новодмитриевкого ЦКиД» «Остров радужных талантов» Обсуждение Сценарий отчетного концерта МБУК «Новодмитриевкого ЦКиД» «Остров радужных талантов» https://tamadabook.ru/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-drugim-torzhestvam/item/scenarij-otchetnogo-koncerta-mbuk-novodmitrievkogo-ckid-ostrov-raduzhnyh-talantov.html Thu, 03 Jun 2021 06:43:07 +0000 JComments